Friday, February 19, 2010

Direkt från den amerikanska medierevolutionen


"540 sidor om hur en enorm förvandling av en bransch kan upplevas inifrån denna bransch medan revolutionen pågår för fullt - några är aningslösa och andra insiktsfulla. Problemet var att veta vem som var vem."
 
Torbjörn von Krogh

Föreståndare för Sim(o), Institutet för Mediestudier och tidigare chefredaktör för Pressens Tidning
Läs ett utdrag ur boken här!

No comments:

Post a Comment